Φορέας
thyssenkrupp
Έτος Μελέτης
2016
Χρήση
Βιομηχανικά
Υλικό
Χάλυβας
Θέση
Εξωτερικό

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ BURGLENGENFELD

Στατική μελέτη κτιρίου Raw Mill διαστάσεων κάτοψης 35m x 45m και ύψους 40m. Η θεμελίωση του κτιρίου είναι επί πασσάλων ενώ η ανωδομή είναι μεταλλική κατασκευή συνολικού βάρους 1700t.

Το κτίριο διαθέτει πληθώρα εσωτερικών κατασκευών και εξοπλισμού (αγωγοί, γερανογέφυρα 40t, κυκλώνες κ.λ.π.). Επί του κτιρίου εδράζεται γειτονικό ικρίωμα που φέρει αγωγούς σε ύψος 60m καθώς και γέφυρα που φέρει μεταφορική ταινία.

Λόγω της πολυπλοκότητας της κατασκευής και των απαιτήσεων της ανέγερσης εκπονήθηκε ειδική μελέτη φάσεων κατασκευής (erection design).