Φορέας
Υπουργείο Πολιτισμού
Έτος Μελέτης
1998 έως 2001
Κατασκευαστής
Κ/Ξ Θ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ–ΕΚΤΕΡ Α.Ε- ΚΛΕΜΑΤ Α.Ε.
Χρήση
Δημόσιας Χρήσης
Υλικό
Σκυρόδεμα
Κατεβάστε το PDF

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ

Το κτίριο είναι διώροφο με πλήρες Υπόγειο.Ο Φέρων Οργανισμός είναι από ωπλισμένο Σκυρόδεμα. Οι στέγες είναι μεγάλες τετρακλινείς πλάκες από Ω.Σ. και τα πατώματα (ισογείου και ορόφου) μεγάλες φατνωματικές πλάκες (πλαστικότυποι).Σχεδιασμός για μεγάλα ωφέλιμα φορτία δαπέδων και για υψηλή σεισμικότητα.Ιδιομορφίες εδάφους θεμελίωσης.Προσωρινές αντιστηρίξεις πρανών εκσκαφής λόγω αρχαιολογικών περιορισμών στα όρια του έργου.Προϋπολογισμός Φ.Ο. και προσωρινών αντιστηρίξεων 837.000,00 €.