Έτος Μελέτης
2000 έως 2004
Κατασκευαστής
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΜΗΤΤΟΥ