Φορέας
ΥΠΕΧΩΔΕ Δ/νση Κατασκευών Έργων Οδοποιίας
Έτος Μελέτης
1994 έως 1996
Κατασκευαστής
«ΑΤΕΜΚΕ» Α.Τ.Ε
Τύπος
Οδογέφυρες
Υλικό
Σκυρόδεμα
Θέση
Ελλάδα
Κατεβάστε το PDF

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

 Το έργο του κόμβου περιλαμβάνει τη γέφυρα άνω διάβασης (κλάδος 4), τη γέφυρα κάτω διάβασης (κλάδος2), πασσαλοστοιχία, τοίχους αντιστηρίξεως των προσβάσεων, έργα αποχέτευσης κ.τ.λ. Η γέφυρα κλάδου 4, είναι συνεχής, από προεντεταμένο σκυρόδεμα, με συνολικό μήκος 230,0 m μέγιστο άνοιγμα 36,0 m και πλάτος καταστρώματος 7,0 m. Η γέφυρα κλάδου 2 είναι πλαίσιο ωπλισμένου σκυροδέματος με ανοίγματα 10,50 m και μήκος 105 m γενικώς με έγχυτους πασσάλους Φ100. Προϋπολογισμός τεχνικού έργου περίπου 2.400.000.000 δρχ. (1994).