Φορέας
ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.
Έτος Μελέτης
2006 έως 2012
Κατασκευαστής
Κ/Ξ ΜΟΡΕΑΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟ - ΣΠΑΡΤΗ

Ο αυτοκινητόδρομος Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα, που συμπληρώνεται από τον κλάδο Λεύκτρο - Σπάρτη, ανήκει στην δεύτερη φάση εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης των οδικών αξόνων της χώρας, μέσω συγχρηματοδοτούμενων έργων που δημοπρατήθηκαν μετά το 2000.Το έργο στο σύνολό του περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό τεχνικών έργων (γέφυρες, αντιστηρίξεις κ.λ.π) τις μελέτες των οποίων διενέργησε η ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΣ ΟΤΜ Α.Ε.