Φορέας
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Έτος Μελέτης
2007 έως 2011
Κατασκευαστής
ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.
Τύπος
Οδογέφυρες
Υλικό
Σκυρόδεμα
Θέση
Ελλάδα
Κατεβάστε το PDF

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΟΡΕΑΣ - ΓΕΦΥΡA A27-TE09

Η γέφυρα Α27-ΤΕ09 βρίσκεται στη Χ.Θ. 4+573.0 του τμήματος ΤΣΑΚΩΝΑ – Α/Κ ΑΡΦΑΡΩΝ του αυτοκινητοδρόμου ΜΟΡΕΑΣ. Εξυπηρετεί την διάβαση του αυτοκινητοδρόμου πάνω από την ΠΕΟ Τρίπολης-Καλαμάτας, μία κεντρική τάφρο πλάτους 30,0m και πάνω από παρακείμενη τοπική Οδό.Η γεφύρωση του συνολικού μήκους των 63.0m περιλαμβάνει τρία φατνώματα, ένα πάνω από κάθε γεφυρούμενο κώλυμα. Τα ακραία φατνώματα πάνω από την ΠΕΟ και την τοπική οδό γεφυρώνονται με πλαισιωτούς φορείς επί εγχύτων πασσάλων ενώ το κεντρικό πάνω από την τάφρο γεφυρώνεται με αμφιέρειστο κατάστρωμα από προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκούς σε συνδυασμό με έγχυτη πλάκα καταστρώματος. Η έδραση των δοκών γίνεται μέσω ελαστομεταλλικών εφεδράνων επί των καταλλήλως διαμορφωμένων εσωτερικών βάθρων των εκατέρωθεν πλαισίων.