Φορέας
MICHELIN ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕΒΕ
Έτος Μελέτης
2005 έως 2006
Κατασκευαστής
ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Ε.
Χρήση
Βιομηχανικά
Υλικό
Σκυρόδεμα
Θέση
Ελλάδα
Κατεβάστε το PDF

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ MICHELIN ΣΤΟΝ ΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Νέο μονώροφο  κτίριο με  χρήση Εμπορικής Αποθήκης.

Νέο μονώροφο  κτίριο με  χρήση Εμπορικής Αποθήκης.

Επιφάνεια κάλυψης 109x82 m ≈ 9000 m2.

Ύψος καθαρό 7,60 m, μέγιστο ύψος 9,60 m.

Παραρτήματα 700 m2 Ύψος 5 m.

Δομικό σύστημα :

  • Προκατασκευασμένα υποστυλώματα Οπλισμένου Σκυροδέματος (Ο.Σ.).
  • Κύριες δοκοί ανοίγματος 18 m προκατασκευασμένες – προεντεταμένες.
  • Δευτερεύουσες δοκοί τριγωνικής όψης, προκατασκευασμένες από οπλισμένο σκυρόδεμα σε συνδυασμό με ομοιόθετα μεταλλικά δικτυώματα ανοίγματος 20m. (Τομές 1, 2 αντίστοιχα).
  • Κιβωτιοειδή θεμέλια, προκατασκευασμένα από Ο.Σ. (στυλοθήκες).
  • Επικάλυψη στέγης με χαλυβδόφυλλα τραπεζοειδούς διατομής.
  • Πλαγιοκάλυψη με προκατασκευασμένα (πανέλα) Ο.Σ. σε συνδυασμό με χαλυβδόφυλλα τραπεζοειδούς διατομής.