Φορέας
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Έτος Μελέτης
2007 έως 2011
Κατασκευαστής
ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.
Τύπος
Οδογέφυρες
Υλικό
Σκυρόδεμα
Θέση
Ελλάδα
Κατεβάστε το PDF

ΓΕΦΥΡΑ Α27-ΤΕ12

Η γέφυρα Α27-ΤΕ12 του Aυτοκινητοδρόμου ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΤΡΙΠΟΛΗ είναι στη θέση από Χ.Θ. 6+881.0 έως 7+087.0 του τμήματος ΤΣΑΚΩΝΑ-Α/Κ ΑΡΦΑΡΩΝ (Γ.Ε. 27Ν) και εξυπηρετεί την διάβαση του αυτοκινητοδρόμου πάνω από μισγάγγεια βάθους περί τα 16.0m καθώς και από τις παράπλευρες οδούς SR8L,SR9R και SR10R.Το συνολικώς γεφυρούμενο μήκος είναι 201m και περιλαμβάνει έξι (6) ανοίγματα των 33.5m από προκατασκευασμένες δοκούς ύψους 2.00m και έγχυτη πλάκα καταστρώματος 28cm.Τα μεσόβαθρα είναι μονόστηλα κιβωτοειδούς διατομής. Η θεμελίωση γίνεται επιφανειακά στο στερεό υπόβαθρο (φλύσχη) με θεμέλια διαστάσεων 8.00x10.00 .