Φορέας
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Έτος Μελέτης
2003 έως 2004
Κατασκευαστής
ΑΚΤΩΡ Α.Ε.
Τύπος
Οδογέφυρες
Υλικό
Σκυρόδεμα
Θέση
Ελλάδα
Κατεβάστε το PDF

ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΟΔΟΜΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΣΟΒΟ-ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

Η γέφυρα Γ7της Εγνατίας Οδού βρίσκεται στη Χ.Θ. 2+900 του τμήματος 3.5.1 (Μέτσοβο-Παναγιά) και εξυπηρετεί τη διάβαση της Αρτηρίας πάνω από τη φυσική χαράδρα σε στάθμες με μέγιστη υψομετρική διαφορά 65,0m. Το συνολικό γεφυρούμενο μήκος των 270m περιλαμβάνει τρία ανοίγματα 75,0+120+75,0m και προβλέπεται κατασκευή με τη μέθοδο της προβολοδομήσεως. Ο φορέας του καταστρώματος είναι κιβωτοειδούς διατομής, μεταβλητού ύψους και συνδέεται μονολιθικά με τα μεσόβαθρα ενώ στηρίζεται μέσω εφεδράνων σημειακού τύπου στα ακρόβαθρα. Ταμεσόβαθρα Μ1 και Μ2 ύψους 41,7 και 49,5 αντιστοίχα έχουν κοίλη διατομή εξωτερικών διαστάσεων 4,0x7,35m πάχους τοιχώματος 0,75m και θα κατασκευαστούν με χρήση αναρριχώμενου ξυλότυπου. Τα μεσόβαθρα εδράζονται επί κυκλικού φρέατος διαμέτρου 10m και μήκους 15m ενώ τα ακρόβαθρα επί εγχύτων πασσάλων.