Φορέας
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΟΥΒΕΪΤ
Έτος Μελέτης
2008 έως 2011
Κατασκευαστής
AKTOR – COPRI JV
Τύπος
Οδογέφυρες
Υλικό
Σκυρόδεμα
Θέση
Εξωτερικό
Κατεβάστε το PDF

ΓΕΦΥΡΑ BRIDGE Νο2 ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ RR1 ΣΤΟ ΚΟΥΒΕΪΤ

Η γέφυρα Bridge No2 αποτελεί μέρος του περιφερειακού δακτύλιου RR1 στο Κουβέιτ ο οποίος είναι ένα εκτεταμένο έργο υποδομής που αποβλέπει στην αποσυμφόρηση της κινήσεως προς το Αεροδρόμιο. Το συνολικώς γεφυρούμενο μήκος είναι 310m περίπου και περιλαμβάνει δέκα (10) συνολικώς ανοίγματα με μήκη από 24,50m έως 42,0m διατεταγμένων σε τρία ανεξάρτητα τμήματα.

Ο φορέας του καταστρώματος έχει ύψος 2,00m μορφώνεται με τρι-κύψελη κιβωτοειδή διατομή από προεντεταμένο σκυρόδεμα και στηρίζεται μέσω εφεδράνων σημειακού τύπου επί μονόστηλων βάθρων μεταβλητής καθ’ ύψος διατομής με πεπλατυσμένη στέψη .Η έδραση των βάθρων γίνεται επί μεμονωμένων πεδίλων.

Η εταιρεία ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΣ –ΟΤΜ Α.Ε. ανέλαβε για λογαριασμό του Αναδόχου τη σύνταξη μελετών κατά την κατασκευή, μεταξύ των οποίων και η ανασύνταξη της μελέτης προεντάσεως της γέφυρας Νο 2 σύμφωνα με την τελική μέθοδο κατασκευής