Φορέας
ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΥΔΕ Συγκοινωνιακών έργων Αττικής
Έτος Μελέτης
2001 έως 2004
Κατασκευαστής
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ
Τύπος
Οδογέφυρες
Υλικό
Σκυρόδεμα
Θέση
Ελλάδα
Κατεβάστε το PDF

ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

Ο κόμβος Πλακεντίας διαμορφώθηκε σε τέσσερα επίπεδα μ΄ένα σύμπλεγμα τεχνικών έργων.Στο 1ο επίπεδο η γραμμή 3 του ΜΕΤΡΟ και ο Σταθμός ΠΛΑΚΕΝΤΙΑ.Στο 2ο επίπεδο η ΕΛΕΣΣ και ο σταθμός του Προαστιακού Σιδηροδρόμου.Στο 3ο επίπεδο οι Λεωφ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ και οι συνεπίπεδοι κλάδοι.Στο 4ο επίπεδο οι γέφυρες Α.Δ. των κλάδων Κ133 και της ΔΠΛΥ ΥΜΗΤΤΟΥ (ΤΕ 03).Η γέφυρα ΤΕ 03 έχει συνολικό μήκος 385m (μέγιστο άνοιγμα 44,50m) και η γέφυρα ΤΕ 11 έχει μήκος 314,0m(μέγιστο άνοιγμα 42,00m). Συνεχείς φορείς από προεντεταμένο σκυρόδεμα εδραζόμενοι σε μονόστυλα βάθρα. Θεμελίωση με έγχυτους πασσάλους.