Φορέας
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Έτος Μελέτης
2007 έως 2011
Κατασκευαστής
ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.
Τύπος
Οδογέφυρες
Υλικό
Σκυρόδεμα
Θέση
Ελλάδα
Κατεβάστε το PDF

ΓΕΦΥΡΕΣ Α09-ΤΕ05 και Α09-ΤΕ06

Οι γέφυρες Α09 ΤΕ05 (δεξιός κλάδος) και Α09-ΤΕ06 (αριστερός κλάδος) βρίσκονται περί την Χ.Θ. 46+900,00 του τμήματος Α/Κ ΣΤΕΡΝΑΣ-ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ (Γ.Ε. 09) του Αυτοκινητοδρόμου ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΤΡΙΠΟΛΗ. Οι γέφυρες κατασκευάστηκαν με την μέθοδο της προβολοδομήσεως με συνολικό μήκος 200,00μ. (55+90+55) για την Α09-ΤΕ05 και 240,00μ. (65+110+65) για την Α09-ΤΕ06. Ο φορέας του καταστρώματος είναι κιβωτοειδούς διατομής μεταβλητού ύψους και συνδέεται μονολιθικά με τα μεσόβαθρα ενώ στηρίζεται με εφέδρανα σημειακού τύπου στα ακρόβαθρα. Τα μεσόβαθρα της γέφυρας Α09-ΤΕ05 έχουν ύψη 20,60m το Μ1 και 28,00m το Μ2 και είναι κοίλης κιβωτοειδούς διατομής διαστάσεων 7,30x5,00 πάχους τοιχωμάτων 0,75m .Τα μεσόβαθρα της γέφυρας Α09-ΤΕ06 έχουν ύψη 19,50m το Μ1 και 27,60m το Μ2 και είναι επίσης κοίλης διατομής διαστάσεων 6,5x5.00 πάχους τοιχωμάτων 0,75m. Όλα τα μεσόβαθρα κατασκευάζονται με την μέθοδο του αναρριχώμενου ξυλότυπου και θεμελιώνονται σε ολόσωμα φρέατα διαμέτρου 1,00m και μήκους 10,00m.Η θεμελίωση των ακροβάθρων γίνεται επιφανειακά επί ασβεστολιθικών σχηματισμών.