Φορέας
ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΥΔΕ Συγκοινωνιακών έργων Αττικής
Έτος Μελέτης
1997 έως 1998
Κατασκευαστής
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ
Τύπος
Οδογέφυρες
Υλικό
Σκυρόδεμα
Θέση
Ελλάδα
Κατεβάστε το PDF

ΓΕΦΥΡΕΣ ΚΛΑΔΩΝ 5 & 8 ΚΟΜΒΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

Ο κόμβος Μεταμόρφωσης διαμορφώθηκε σε τέσσερα επίπεδα. Οι κλάδοι 5 & 8 βρίσκονται στο 4ο επίπεδο και κατασκευάστηκαν πάνω από τις προϋπάρχουσες γέφυρες κλάδων 1 & 2 (3ο επίπεδο) τη γέφυρα Α.Δ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας (2ο επίπεδο) και την Ε.Λ.Ε.Σ.Σ. που με τον προαστιακό Σιδηρόδρομο καταλαμβάνουν το 1ο επίπεδο.Η γέφυρα κλάδου 5 έχει συνολικό μήκος 465 m (μεσαία ανοίγματα 47,50m) και η γέφυρα κλάδου 8 έχει συνολικό μήκος 470m (μεσαία ανοίγματα 61,40m). Οι φορείς από προεντεταμένο σκυρόδεμα, εδράζονται μέσω εφεδράνων σε μονόστυλα βάθρα. Θεμελίωση με έγχυτους πασσάλους.