Φορέας
ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΥΔΕ Συγκοινωνιακών έργων Αττικής
Έτος Μελέτης
1999 έως 2001
Κατασκευαστής
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ
Τύπος
Οδογέφυρες
Υλικό
Σκυρόδεμα
Θέση
Ελλάδα
Κατεβάστε το PDF

ΓΕΦΥΡΕΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

Ο κόμβος ΚΗΦΙΣΙΑΣ διαμορφώθηκε σε τρία επίπεδα, με ένα σύμπλεγμα γεφυρών και τοίχων αντιστήριξης.Στο 1ο επίπεδο η ΕΛΕΣΣ και ο προαστιακός Σιδηρόδρομος (με το Σταθμό ΚΗΦΙΣΙΑΣ) .Στο 2ο επίπεδο, η διάβαση της Λ.Κηφισίας με γέφυρα μήκους 53m και πλάτους 42m.Στο 3ο επίπεδο οι κλάδοι του κόμβου που διαμορφώθηκαν με κυκλική γέφυρα που έχει εξωτερική διάμετρο 158m και πλάτος καταστρώματος 14m.Οι φορείς των γεφυρών είναι πλαίσια ωπλισμένου σκυροδέματος, με μονολιθική στήριξη στα βάθρα που θεμελιώνονται με έγχυτους πασσάλους.