Γραφεία

Η εταιρία ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΣ διαθέτει ιδιόκτητα γραφεία στην Αθήνα.

Τα γραφεία διαθέτουν αίθουσες συσκέψεων, server room, αίθουσα διαλέξεων και παρουσιάσεων, τεχνική βιβλιοθήκη κ.λ.π.

Όλες οι θέσεις μηχανικών διαθέτουν ισχυρούς υπολογιστές και δύο οθόνες έκαστη.