Έτος Μελέτης
2010 έως 2011
Αρχιτεκτονική Μελέτη
Αρχιτεκτονικό Γραφείο 3
Χρήση
Κατοικίες
Θέση
Ελλάδα

ΔΙΩΡΟΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΑ

 Σε οικόπεδο με μεγάλη κλίση στη Κέα, ζητήθηκε η μελέτη μιας εξοχικής κατοικίας με βασική προϋπόθεση στον σχεδιασμό την ευκολία στην πρόσβαση. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην χωροθέτηση σε μια ενιαία στάθμη και στην αμεσότητα με το χώρο στάθμευσης.

 Ο προσανατολισμός όλων των κύριων χώρων προς τη θάλασσα, δηλαδή βορειοδυτικά, ήταν η δεύτερη προϋπόθεση.

Με τα δεδομένα αυτά και τηρώντας την υποχρεωτική απόσταση από τα όρια του οικοπέδου, το κτίριο μοιράστηκε σε δύο επίπεδα: μια κύρια κατοικία στην άνω, ενιαία στάθμη, και έναν ξενώνα με βοηθητικούς χώρους στο υπόσκαφο της κάτω στάθμης.

Η κύρια κατοικία χωρίστηκε σε δύο διακριτές ζώνες λειτουργικά αλλά και ογκοπλαστικά.  Δύο ίσοι, διαμπερείς κτιριακοί όγκοι τοποθετούνται παράλληλα με το οικόπεδο και σε απόσταση μεταξύ τους, πετυχαίνοντας τη μέγιστη δυνατή οπτική επαφή με τη θάλασσα. Ο ενδιάμεσος χώρος αποτελεί κομβικό σημείο, καθώς ορίζει έναν άνετο και σχεδόν διάφανο χώρο εισόδου, και συγχρόνως ενοποιεί τις προστατευμένες -από το βοριά- αυλές.

Στην κάτω στάθμη, η πρόσοψη του ξενώνα είναι στραμμένη βορειοδυτικά. Σχεδιάστηκε σε προεξοχή και επενδύθηκε με την ντόπια πέτρα, ώστε στο διώροφο τμήμα του κτιρίου, η βάση να είναι στιβαρή και να εντάσσεται στο περιβάλλον του οικοπέδου.