Φορέας
INTERAMERICAN ΑΕ.
Έτος Μελέτης
1993 έως 1994
Κατασκευαστής
Σ. & Η. ΙΩΣΗΦΕΛΗΣ
Αρχιτεκτονική Μελέτη
ΜΙΧ. ΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ
Χρήση
Εμπορική/Γραφεία
Υλικό
Πέτρα
Θέση
Ελλάδα
Επισκευή/Ενίσχυση
Πέτρινα-Μικτά
Κατεβάστε το PDF

ΔΥΟ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΟΨΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Τα κτίρια είναι διατηρητέα ως προς την όψη τους.Έγινε ριζική εσωτερική αναδιάταξη με νέο εσωτερικό φέροντα οργανισμό. Οι εσωτερικοί τοίχοι καθαιρέθηκαν και οι εξωτερικοί τοίχοι αντιστηρίχθηκαν με μεταλλικά δικτυώματα και νάρθηκες. Δημιουργήθηκαν τρία νέα υπόγεια για χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων.Για τις προσωρινές αντιστηρίξεις χρησιμοποιήθηκαν σιδηροπάσσαλοι μήκους 12 μ, αγκυρώσεις και εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.