Φορέας
ΕΛΑΪΣ - UNILEVER Α.Ε.
Έτος Μελέτης
2005 έως 2007
Κατασκευαστής
ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
Χρήση
Βιομηχανικά
Υλικό
Σκυρόδεμα
Θέση
Ελλάδα
Επισκευή/Ενίσχυση
Σκυρόδεμα
Κατεβάστε το PDF

ΕΛΑΪΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Ν. ΦΑΛΗΡΟ

Στο χώρο εγκατάστασης της ΕΛΑΪΣ περιλαμβάνονται περισσότερα από 30 κτίρια διαφόρων μορφών, μεγεθών και χρήσεων, πολλά από τα οποία έχουν κατασκευαστεί μεταξύ 1960-1980, με Φ.Ο. από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα.Όλο το συγκρότημα έχει κηρυχθεί διατηρητέο (ΥΠΕΧΩΔΕ).Σε Α΄φάση εκπονήθηκε προμελέτη για την Αντισεισμική Αναβάθμιση 12 κτιρίων΄Σε Β΄φάση εκπονήθηκε μελέτη εφαρμογής για 6 από αυτά.Όλα τα κτίρια ήταν σε λειτουργία, με πλήθος εγκαταστάσεων. Ο σχεδιασμός έγινε έτσι ώστε :

  •  Οι επεμβάσεις να μην αλλοιώσουν τη μορφολογία των κτιρίων (διατηρητέο).
  •  Το είδος των ενισχύσεων να μην παραβλάψει τη λειτουργία των εγκαταστάσεων.
  •  Να ελαχιστοποιηθούν οι οχλήσεις και οι παράπλευρες ζημιές.

Η εκτέλεση των εργασιών έγινε επιτυχώς την περίοδο διακοπής λειτουργίας του εργοστασίου (Αύγουστος 2007).