Εταιρικό Προφίλ

Η Εταιρεία μελετών Έργων Πολιτικού Μηχανικού ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΣ Ο.Τ.Μ.  Α.Ε. έχει πρωταγωνιστική παρουσία και συμμετοχή σε όλα τα μεγάλα έργα Υποδομής στην Ελλάδα, ενώ παραλλήλως έχει σημαντική δραστηριότητα σε αντίστοιχα έργα εκτός Ελλάδος.

Ιδρύθηκε το 2004, μέσω εσωτερικής αναδιαρθρώσεως της μητρικής Εταιρείας ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Τ.Ε.Π.Ε., η οποία λειτουργεί από το 1965 και της οποίας συνεχίζει την παράδοση της παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε Δημόσιους Φορείς, Γενικούς Κατασκευαστές και Ιδιωτικούς Οργανισμούς.

Έχει έδρα την Αθήνα και στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία.

Με την εμπειρία της, το υψηλών προδιαγραφών επιστημονικό προσωπικό και τον άρτιο τεχνολογικό της εξοπλισμό έχει τη δυνατότητα συντάξεως και ελέγχου μελετών, καθώς και παροχής Υπηρεσιών σε όλο το φάσμα των Δομοστατικής και Αντισεισμικής Μηχανικής έργων κάθε μεγέθους και επιπέδου συνθετότητας.

Σε όλες τις διαδικασίες της ακολουθείται Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητος ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2015 πιστοποιημένο από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) A.E.