Φορέας
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ
Έτος Μελέτης
2011
Κατασκευαστής
Κ/Ξ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ
Τύπος
Με Εκσκαφή και Επανεπίχωση
Υλικό
Σκυρόδεμα
Θέση
Ελλάδα

ΗΜΙΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟ

Το τεχνικό βρίσκεται στον άξονα του αυτ/δρόμου Ολυμπία Οδός.