Φορέας
ΑΡΧΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έτος Μελέτης
2007 έως 2009
Κατασκευαστής
ΙΛΙΣΣΟΣ Α.Ε.-ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.
Αρχιτεκτονική Μελέτη
Β.ΤΡΟΒΑ –Ν.ΜΠΕΛΑΒΙΛΑΣ
Χρήση
Δημόσιας Χρήσης
Υλικό
Σκυρόδεμα
Θέση
Ελλάδα
Επισκευή/Ενίσχυση
Πέτρινα-Μικτά
Κατεβάστε το PDF

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΛΑΪΣ – ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρόκειται για μεταπολεμικό Ισόγειο κτίσμα με Φέροντα Οργανισμό από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα και περιμετρικούς τοίχους από φέρουσες λιθοδομές.Κηρύχθηκε διατηρητέο κτίσμα, λόγω του Ιστορικού θερινού Κιν/φου ΛΑΪΣ που λειτούργησε στο δώμα του.

  •  Έγινε διάνοιξη Υπογείου σε όλη σχεδόν την έκταση της κατόψεως (υποθεμελιώσεις υπαρχόντων κατακόρυφων στοιχείων με μικροπασσάλους).
  •  Δημιουργήθηκε νέος μεσόροφος, με πλάκα Ω.Σ.
  •  Ενισχύθηκαν οι περιμετρικές λιθοδομές με ενέματα και αρμολογήματα.
  •  Κατασκευάστηκαν νέα τοιχώματα Ω.Σ.για την ενίσχυση της αντισεισμικότητας.
  •  Καταργήθηκε κεντρικό υποστύλωμα για τη δημιουργία της κύριας αίθουσας προβολής 200 θέσεων.
  •  Επισκευάσθηκαν ή ανασκευάσθηκαν τμήματα του θερινού κιν/γράφου (οθόνη, θάλαμος προβολής).