Φορέας
ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Έτος Μελέτης
2005
Κατασκευαστής
ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Ε.
Χρήση
Δημόσιας Χρήσης
Υλικό
Σκυρόδεμα
Θέση
Ελλάδα
Κατεβάστε το PDF

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΡΣΑΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Χώρος διαστάσεων 33x36m καθαρού ύψους 10m (κέντρο).

  • Φέρων οργανισμός από στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος (Ο.Σ.). Προκατασκευασμένα.
  • Κερκίδες και κερκιδοφόροι δοκοί από στοιχεία Ο.Σ. προκατασκευασμένα.
  • Κάλυψη με μεταλλική στέγη. (Ζευκτά τοξοειδούς μορφής ανοίγματος 32m).
  • Μεμονωμένα κιβωτιοειδή θεμέλια (στυλοθήκες), συνδεδεμένα περιμετρικά του κτιρίου.
  • Παραρτήματα εισόδων και αποδυτηρίων, με προκατασκευασμένα φέροντα στοιχεία από σκυρόδεμα.
  • Κάλυψη παραρτημάτων με πλάκες έγχυτες με τη χρήση προκατασκευασμένων προπλακών Ο.Σ.
  • Πλαγιοκαλύψεις με προκατασκευασμένα πανέλα Ο.Σ.