Φορέας
Υπ. Παιδείας – «ΔΙΕΦΕΣ».
Έτος Μελέτης
1991 έως 1994
Κατασκευαστής
Μηχανική Α.Ε. – Έδραση Α.Ε. Β. Κυριακόπουλος.
Χρήση
Δημόσιας Χρήσης
Θέση
Ελλάδα
Επισκευή/Ενίσχυση
Πέτρινα-Μικτά
Κατεβάστε το PDF

ΚΤΙΡΙΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝΩΝ ΣΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Το κτίριο κτίσθηκε κατά την περίοδο της Αγγλικής Κατοχής (1814-1864). Εδράζεται πάνω στον παλιό Ενετικό Τοίχο της ξηράς Τάφρου (16ος αιώνας).Οι τοίχοι, με πάχος 0,90 ÷ 1,40m, καθώς και οι θόλοι είναι δομημένοι με οπτοπλίνθους συμπαγείς.Η μελέτη αποσκοπούσε στη στερέωση, αποκατάσταση και μετατροπή σε κτίριο του Ιστορικού Αρχείου και της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Κέρκυρας.Οι εργασίες αποκατάστασης του κτιρίου περιελάμβαναν ενίσχυση του εδάφους θεμελίωσης με τσιμεντενέσεις, επισκευές των ρηγματωμένων τοίχων, αρμολόγηση και ενέσεις τσιμέντου και ρητίνης, αντικατάσταση πατωμάτων με πλάκες ωπλισμένου σκυροδέματος και κατασκευή μεταλλικών εναέριων διαδρόμων και φρεατίων ανελκυστήρων.Το κόστος εργασιών στερέωσης ήταν 200.000.000 Δρχ.Το κτίριο χρησιμοποιήθηκε ως κέντρο Τύπου για τη Σύνοδο Κορυφής Ε.Ο.Κ. (Ιούνιος 1994).