Φορέας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Έτος Μελέτης
2002
Αρχιτεκτονική Μελέτη
Α.ΝΟΥΚΑΚΗΣ- Π.ΜΠΑΜΠΑΛΟΥ- Θ.ΦΩΤΙΟΥ
Χρήση
Δημόσιας Χρήσης
Υλικό
Σκυρόδεμα
Θέση
Ελλάδα
Κατεβάστε το PDF

ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

  • Πλήρης μελέτη, Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ εγκαταστάσεων, (Προμελέτη, Οριστική, Εφαρμογής και Τεύχη Δημοπράτησης) για την ανέγερση κτιριου Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής σχολής στην Πανεπιστημιούπολη Αθηνών.
  • Κτίριο με δομημένες επιφάνειες 7500m2 και όγκου 25000m3
  • Η σύμβαση  υπεγράφη στις 19-4-2002  παραδόθηκε εμπρόθεσμα και  η μελέτη εγκρίθηκε στις 11-2-2003     
  • Προϋπολογισμός Στατικής Μελέτης 1.435.000ευρώ
  • Το έργο κατασκευάζεται από το έτος 2004 σύμφωνα με τις μελέτες.