Φορέας
Ινστιτούτο Τεχνολογίας. Υπολογιστών
Έτος Μελέτης
1991 έως 1993
Χρήση
Δημόσιας Χρήσης
Υλικό
Σκυρόδεμα
Θέση
Ελλάδα
Κατεβάστε το PDF

ΚΤΙΡΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Ι.Τ.Υ.)

  • Η μελέτη ανατέθηκε μετά από Διαγωνισμό, στον οποίο η προκαταρκτική μελέτη επελέγη ως η καλύτερη.
  • Εκπονήθηκαν όλα τα Στάδια και βάσει της Μελέτης Εφαρμογής, δημοπρατήθηκε το έργο, το οποίο κατασκευάστηκε και λειτουργεί.
  • Το γραφείο «ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» είχε παράλληλα εκτελέσει και την εδαφοτεχνική έρευνα – μελέτη, στο οικόπεδο που προορίζετο για την ανέγερση του κτιρίου Ι.Τ.Υ.
  • Κτίριο με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα.
  • Συνολικες επιφάνειες ~ 7000 m2
  • Προϋπολογισμός Στατικής Μελέτης κτιρίου 792.000 € (270.000.000 δρχ)
  • Προϋπολογισμός μελέτης έργων Πολ.Μηχανικών Περιβάλλοντος χώρου 246.000€ (84.000.000δρχ)