Φορέας
Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών
Έτος Μελέτης
1995 έως 1996
Κατασκευαστής
«ΗΡΑ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ
Χρήση
Δημόσιας Χρήσης
Υλικό
Σκυρόδεμα
Θέση
Ελλάδα
Επισκευή/Ενίσχυση
Σκυρόδεμα
Κατεβάστε το PDF

ΚΤΙΡΙΟ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΑΡΙΩΝ.

Πρόκειται για εξαόροφο κτίριο που στεγάζει το Ταμείο Συντάξεως Μηχανικών.Το κτίριο έχει φέροντα οργανισμό από ωπλισμένο σκυρόδεμα, έχει ανεγερθεί το 1939 και έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέο.Οι κυριότερες επεμβάσεις ήταν :

  • Καθαίρεση διαχωριστικών τοίχων και ανακατασκευή παταριών ισογείου και κεντρικού κλιμακοστάσιου.
  • Κατασκευή τοιχωμάτων δυσκαμψίας στο ισόγειο (κατά μήκος των όψεων και των ορίων ιδιοκτησίας).
  • Ενίσχυση εσωτερικών υποστυλωμάτων (μανδύες).
  • Μεταλλικό φρέαρ νέου ανελκυστήρα καθ΄όλο το ύψος του κτιρίου.