Φορέας
Π.ΡΑΛΛΗ ΑΕ. CONTINTENT HELLAS
Έτος Μελέτης
1998 έως 1999
Κατασκευαστής
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
Αρχιτεκτονική Μελέτη
ΤΕΑΜ 4
Χρήση
Εμπορική/Γραφεία
Υλικό
Σκυρόδεμα
Θέση
Ελλάδα
Κατεβάστε το PDF

ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (CARREFOUR)

Νέο κτιριακό συγκρότημα με αίθουσες πωλήσεων, καταστήματα, γραφεία και υπόγειο χώρο στάθμευσης συνολικής επιφάνειας 40000 m² . Σκελετός από ωπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικές στέγες 9000 m², θεμελίωση με πασσάλους.