Φορέας
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
Έτος Μελέτης
2012
Κατασκευαστής
ΙΝΤΡΑΚΑΤ
Χρήση
Ενεργειακά
Θέση
Ελλάδα
Κατεβάστε το PDF

ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ V ΤΗΣ ΔΕΗ

  • Στατική προμελέτη για υποβολή προσφοράς από τον εργολάβο
  • Μεταλλικές κατασκευές κτιρίων , ικριωμάτων, pipe racks, συνολικού εκτιμώμενου βάρους 3.000 τόννων.
  • Θεμελιώσεις με πασσάλους
  • Διάτρηση του πύργου ψύξης
  • Εκκρεμεί ο διαγωνισμός του έργου.