Φορέας
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
Έτος Μελέτης
2007
Τύπος
Οδογέφυρες
Υλικό
Χάλυβας
Θέση
Ελλάδα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΟΔΟΓΕΦΥΡΑ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Μεταλλική γέφυρα με δικτυωτό φορέα και σύμμικτο κατάστρωμα.