Φορέας
PHARMATHEN INTERNATIONAL S.A.
Έτος Μελέτης
2006 έως 2007
Κατασκευαστής
ΒΕΤΑΝΕΤ ΑΒΕΕ
Αρχιτεκτονική Μελέτη
Γ.ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ - Θ. ΞΑΝΘΗ - Θ.ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
Χρήση
Βιομηχανικά
Υλικό
Σκυρόδεμα
Θέση
Ελλάδα
Κατεβάστε το PDF

ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟ.ΠΑ. ΣΑΠΠΩΝ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ

Συγκρότημα Βιομηχανικών κτιρίων και κτιρίων Διοίκησης.

  • Διώροφα και μονώροφα μεγάλου ύψους κτίρια, συνολικής επιφάνειας ανωδομής 12.000 m2και όγκου 80.000 m3.
  • Φέρων οργανισμός από ωπλισμένο σκυρόδεμα.
  • Μεταλλικές κατασκευές επιφανείας 1.250 m2
  • Μεταλλικές σκάλες και εναέριοι διάδρομοι.