Φορέας
Ι. ΚΥΠΡΙΑΔΗΣ – FINANCE CAR ΑΕ.
Έτος Μελέτης
2007
Κατασκευαστής
ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Ε.
Αρχιτεκτονική Μελέτη
Θ.ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, Γ.ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ, Θ.ΞΑΝΘΗ.
Χρήση
Εμπορική/Γραφεία
Υλικό
Σκυρόδεμα
Θέση
Ελλάδα
Κατεβάστε το PDF

ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΗ ΡΟΔΟ

Ισόγειο κτίριο κάλυψης περίπου 1.500 m με μεγάλη αίθουσα (χώρος πωλήσεων) επιφάνειας 22x45m και μικρό υπόγειο.Δομικό σύστημα :

  • Προκατασκευασμένοι παραμένοντες τύποι υποστυλωμάτων και τοιχωμάτων από Ω.Σ. (σύστημα betatyp).
  • Μερικώς προκατασκευασμένες δοκοί.
  • Στέγη αίθουσας πωλήσεων μεταλλική, με ζευκτά ανοίγματος 22m.
  • Κάλυψη λοιπών χώρων με προκατασκευασμένες πλάκες δοκιδωτές τύπου «ΤΤ» καθώς και έγχυτες επί τόπου επί προκατασκευασμένων προπλακών.
  • Θεμέλια μεμονωμένα, έγχυτα επί τόπου , συνδεδεμένα περιμετρικά με τοιχία εγκιβωτισμού και εσωτερικά με συνδετήριες δοκούς (έγχυτα επί τόπου).
  • Πλαγιοκαλύψεις και στηθαία από προκατασκευασμένα πανέλα Ω.Σ. (sandwich).