Φορέας
SOCAR
Έτος Μελέτης
2013
Κατασκευαστής
TEKFEN
Αρχιτεκτονική Μελέτη
HEERIM

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ BAKU - AZERBAIJAN

Το Ολυμπιακό Στάδιο του Μπακού χωρητικότητας 68000 θεατών και συνολικής κάτοψης 87000 μ2 διαθέτει μικτό φέροντα οργανισμό με κερκίδες από προκατασκευασμένα στοιχεία ωπλισμένου σκυροδέματος και μεταλλικό στέγαστρο το οποίο στηρίζεται πάνω σε πυλώνες έγχυτου ωπλισμένου σκυροδέματος. Το μεταλλικό στέγαστρο αποτελείται από ακτινικά τοποθετημένα  μεταβλητού ύψους τριγωνικά δικτυώματα εν προβόλω συνολικού μήκους 50μ. Η στατική μελέτη του σταδίου έγινε από την εταιρία Thornton Thomasetti. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΣ OTM A.E. ανέλαβε για λογαριασμό του κατασκευαστή το στατικό έλεγχο των κύριων κόμβων του στεγάστρου. Οι κόμβοι προσομοιώθηκαν και ελέγχθηκαν στο σύνολό τους με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων.