Φορέας
ΕΡΓΟΣΕ
Έτος Μελέτης
2014
Κατασκευαστής
INTRAKAT
Τύπος
Πεζογέφυρες
Υλικό
Χάλυβας
Θέση
Ελλάδα

ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟ

Η πεζογέφυρα έχει συνολικό μήκος 30μ και πλάτος 3μ. Ο φορέας αποτελείται από δικτύωμα τετραγωνικής διατομής. Τα ακρόβαθρα είναι επίσης δικτυωτά και διαθέτουν ανελκυστήρα. Οι κλίμακες πρόσβασης διατάσσονται κάθετα στον φορέα της πεζογέφυρας. Η θεμελίωση γίνεται σε έγχυτους φρεατοπασσάλους. Η αρχική στατική μελέτη έγινε από το γραφείο ΟΜΕΤΕ Α.Ε. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΣ ΟΤΜ Α.Ε. έκανε αναδιάταξη των ακροβάθρων και πλήρη ανασύνταξη της μελέτης της πεζογέφυρας.