Φορέας
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΟΥΒΕΪΤ
Έτος Μελέτης
2008 έως 2011
Κατασκευαστής
AKTOR – COPRI JV
Τύπος
Οδογέφυρες
Υλικό
Σκυρόδεμα
Θέση
Εξωτερικό
Κατεβάστε το PDF

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ RR1 ΣΤΟ ΚΟΥΒΕΪΤ

Ο περιφερειακός δακτύλιος RR1 στο Κουβέιτ είναι ένα εκτεταμένο έργο υποδομής που αποβλέπει στην αποσυμφόρηση της κινήσεως προς το Αεροδρόμιο. Το συνολικού μήκους 3km έργο περιελάμβανε τα εξής κύρια αντικείμενα :

  • Ταπεινωμένες διαβάσεις συνολικού μήκους 2,20km.
  • Γέφυρες άνω διαβάσεων συνολικού μήκους 1270m.
  • Γέφυρες επίπεδων διασταυρώσεων συνολικού εμβαδού 7.000m2.

 Η εταιρεία ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΣ – Ο.Τ.Μ. Α.Ε. ανέλαβε για λογαριασμό του αναδόχου τη σύνταξη των μελετών κατά την κατασκευή, οι οποίες περιελάμβαναν :

  • Μελέτη πασσάλων αγκυρώσεως πλάκας πυθμένα.
  • Μελέτες προσωρινών αντιστηρίξεων.
  • Τμηματικές τροποποιήσεις μελετών γεφυρών.