Φορέας
ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΥΔΕ Συγκοινωνιακών έργων Αττικής
Έτος Μελέτης
1999 έως 2003
Κατασκευαστής
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ
Τύπος
Με Εκσκαφή και Επανεπίχωση
Υλικό
Σκυρόδεμα
Θέση
Ελλάδα
Κατεβάστε το PDF

ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ

Για περιβαλλοντολογικούς λόγους, χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα η μέθοδος εκσκαφής και επανεπίχωσης σε ολικό μήκος 3.600 m. Οι συνήθως δίδυμες κατασκευές τυπικού πλάτους 14,5 m (από 8m έως 22m), έγιναν με επιτόπια έγχυση ευθυγράμμων τοιχωμάτων, προκατασκευασμένες τοξωτές δοκούς (προδοκούς) και τελικό καμπύλο κάλυμμα ωπλισμένου σκυροδέματος. Σε ορισμένες θέσεις έγιναν πλευρικά ανοίγματα για φωτισμό και αερισμό και για λόγους αισθητικής.Ακολούθησε επανεπίχωση και φύτευση. Η εκσκαφή, μερικώς αντιστηρίχθηκε με πασσάλους ή με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και υλώσεις.