Φορέας
ΥΠΕΧΩΔΕ
Έτος Μελέτης
1993 έως 1995
Κατασκευαστής
Κ/Ξ ΤΕΓΚ Α.Ε- ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α.Ε.
Τύπος
Σιδηροδρομικές
Υλικό
Σκυρόδεμα
Θέση
Ελλάδα
Κατεβάστε το PDF

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΜΠΟΓΙΑΤΙΟΥ

Σκοπός της γέφυρας είναι η διάβαση της σιδηροδρομικής γραμμής ΑΘΗΝΩΝ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ πάνω από τον αυτοκινητόδρομο ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ στηνπεριοχή Μπογιατίου. Η προϋπάρχουσα σιδερένια γέφυρα αντικαταστάθηκε λόγω διαπλάτυνσης του αυτοκινητοδρόμου και πρόβλεψης νέων σιδηροδρομικών γραμμών. Γέφυρα 4 ανοιγμάτων (28,1+32,7+32,7+28,1) μήκους 121,6μ. Φορέας ανωδομής : προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκοί (τοποθέτηση με γερανό και σύνδεση επί τόπου) από ωπλισμένο σκυρόδεμα. Θεμελίωση επί πασσάλων. Κόστος 416.000.000 δρχ. για κάθε κλάδο (1993).