Στελέχη - Οργάνωση Γραφείου

Δυναμικό εταιρίας

Μηχανικοί : 17

Σχεδιαστές : 6

Διοικητικοί : 3