Φορέας
QATAR RAIL
Έτος Μελέτης
2015
Κατασκευαστής
FYAP

DOHA METRO RED LINE SOUTH

Το έργο του νέου μετρό στη Doha βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Κόκκινη Γραμμή περιλαμβάνει 7 χλμ. υπέργεια και επι εδάφους διπλή σιδηροδρομική γραμμή καθώς και τρείς σιδηροδρομικούς σταθμούς. Η μέθοδος κατασκευής των γεφυρών είναι κατά κύριο λόγο με προκατασκευασμένους προεντεταμένους σπονδύλους. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΣ ΟΤΜ Α.Ε. έχει αναλάβει τον έλεγχο του συνόλου των μελετών του έργου (Design Verification Engineer).