Μετασκευή Πολυώροφου Κτιρίου Γραφείων

Κτίρια/Εμπορική-Γραφεία
Φωτογραφίες

Πρόκειται για 9 όροφο κτίριο Γραφείων (5 πλήρεις & 4 εν εσοχή) με ένα Υπόγειο. Παλαιότερα στέγαζε το Ειρηνοδικείο και αργότερα το Υποθηκοφυλακείο Αθηνών. Περίοδος κατασκευής :1966 -1968 Επιφάνεια καλύψεως: 470 m2Συνολική επιφάνεια: 4.500 m2. Ο Φ.Ο. του κτιρίου είναι από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα. 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ Φ.Ο.

  • Νέα τοιχώματα δυσκαμψίας από θεμέλια μέχρις άνω
  • Ενίσχυση των πλακών δαπέδων Γ΄& Δ΄ ορόφου (χώροι αρχείων).
  • Ενίσχυση υποστυλωμάτων μικρής διατομής (ανώτατοι όροφοι)
  • Επισκευές κακοτεχνιών (ορατοί οπλισμοί κτλ)
  • Νέο 8όροφο μεταλλικό κλιμακοστάσιο κινδύνου στον ακάλυπτο χώρο.

Οι ενισχύσεις έγιναν με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.Δαπάνη ενισχύσεων : 150.000.000 δρχ.


ΦΟΡΕΑΣΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΚΕΔ)
ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ2001 έως 2002
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣΓ.Χ. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΧΡΗΣΗΕμπορική/Γραφεία
ΥΛΙΚΟΣκυρόδεμα
ΘΕΣΗΕλλάδα
ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΕΝΙΣΧΥΣΗΣκυρόδεμα
PDFΚατεβάστε το PDF