Πεζογέφυρα Διακοπτού

Γέφυρες και Σήραγγες/Πεζογέφυρες

Η πεζογέφυρα έχει συνολικό μήκος 30μ και πλάτος 3μ. Ο φορέας αποτελείται από δικτύωμα τετραγωνικής διατομής. Τα ακρόβαθρα είναι επίσης δικτυωτά και διαθέτουν ανελκυστήρα. Οι κλίμακες πρόσβασης διατάσσονται κάθετα στον φορέα της πεζογέφυρας. Η θεμελίωση γίνεται σε έγχυτους φρεατοπασσάλους. Η αρχική στατική μελέτη έγινε από το γραφείο ΟΜΕΤΕ Α.Ε.
Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΣ Ο.Τ.Μ Α.Ε. έκανε αναδιάταξη των ακροβάθρων και πλήρη ανασύνταξη της μελέτης της πεζογέφυρας.


ΦΟΡΕΑΣΕΡΓΟΣΕ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ2014
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣΙΝΤΡΑΚΑΤ
ΤΥΠΟΣΠεζογέφυρες
ΥΛΙΚΟΧάλυβας
ΘΕΣΗΕλλάδα