Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Παρακαλούμε όπως δείτε το συνημμένο αρχείο.